VITAMINLOVENE – Beskyttelse mot vitaminer og kosttilskudd

Postet av chowbow 20-10-2008

VITAMINLOVENE?

Av Carsten Vagn-Hansen, lege og helseskonsulent

Beskyttelse mot vitaminer og kosttilskudd?
– hvem, hva, hvordan, hvor, hvorfor?

* Hvem, hva og hvordan?
* Hvorfor?
* Hva kan vi gjøre?

EU har i mange år vært i gang med å blande seg i de enkelte landenes anliggender, og denne gangen er det med fare for det enkelte menneskets helse og rett til selv å bestemme over hva vedkommende vil ta av inn vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd. Det vil derfor komme til å vedrøre det store flertallet av befolkningen. Det er uhyre sjeldent at bruk av disse tingene medfører fare, så det må være rimelig å finne ut av hvem som har interesse i et slik inngrep, for det er ikke i forbrukernes interesse.

Hvem, hva og hvordan?

På verdensplan finnes Codex Alimentarius, som er et internasjonalt regelsett vedrørende matvarestandarder, altså en standard på mat, som er utviklet av en kommisjon under FN gjennom matvare- og landbruksorganisasjonen FAO og Verdenssundhedsorganisationen WHO. I begynnelsen av 90-tallet har Codex satt ned en komite til å arbeide med retningslinjene for tilskudd av vitaminer og mineraler. Man nådde fram til en anbefaling av at den høyeste mengden skulle knyttes til den anbefalde daglige dosen – RDA, men en kraftig motstand fra forbrukerorganisasjoner som f.eks. People against Kreft hindret gjennomføringen. Ikke desto mindre arbeider Codex videre på å skape en internasjonal standard.

Codex komite er under sterk innflytelse fra tyskere og andre internasjonale farmasøytiske industrier og multinasjonale firmaer. Den har blant annet foreslått at man ikke må selge tilskudd eller urter til forebyggende eller behandlingsformål. At naturlige tilskudd ikke må overstige de mengdene som fastsettes av komiteen (for vitaminer ville det være 1-3 ganger RDA). At intet nye tilskudd skal kunne godkjennes, unntatt hvis de er godkjent av Codex. At urter ikke skal kunne selges, hvis de ikke er registrert og godkjent.

Europa-kommisjonen vil nå anbefale disse tingene til Europaparlamentets og Europarådets godkjenning. Man peker i forslaget blant annet på de svært forskjellige reglene i medlemslandene, tynget med å holde styr på alle de tingene som betegnes som kosttilskudd, på farene ved å ta inn for mye av dem, på de mange forskjellige navnene og manglende deklarasjoner. Man har utarbeidet en positivliste over nødvendige næringsstoffer, og EU kommisjonen skal fastsette de øverste grensene for inntak av vitaminer og mineraler. Vet alle nye tilskudd skal det bevises at de ikke er farlige for mennesker, noe som i parentes bemerket vil kreve millioner av kroner. Det tas i dag ikke hensyn til at f.eks. urter har vært kjent og brukt i tusen av år uten bivirkninger.

Det må, som nå, ikke ledes at kosttilskudd kan brukes til å forebygge, behandle eller kurere sykdommer hos mennesker. Bare vitaminer og mineraler på listen må brukes til å framstille kosttilskudd. Det innsettes kriterier for stoffenes renhet.

Hvorfor?

Det er altså snakk om et stort sammensurium, som er laget av den farmasøytiske industrien og de multinasjonale selskapene med henblikk på makt og penger – det som styrer verden i dag. Kosttilskudd kan umulig unngå å bli mye dyrere, hvis direktivet blir vedtatt. Hvis legene skal til å ordinere vitaminer og mineraler, vil det også komme til å koste mer, og leger, samt til en viss grad farmasøyter og annet apotekspersonale, har i alminnelighet ikke en tilstrekkelig kunnskap gjennom utdannelsen sin om behovet for kosttilskudd. Hvor mange av dem vet for eksempel hvor mye behovet for vitaminer og mineraler stiger på grunn av sykdomsprosessene i kroppen? Og hvor mye legemidler øker behovet for tilskudd? Det finnes utmerket forskning på disse områdene, men den er ikke nådd fram til Danmark og legene. Verken legene eller de statlige ernæringsekspertene holder seg a jour med den nyeste kunnskapen på området.

Det gjør forbrukerne til gjengjeld. De leser ser på internett og lar seg råde av mennesker med stor interesse for og innsikt i det, som ifølge mangeårige erfaringer hjelper mennesker, og det, som skjer ute i verden. Man kan så argumentere for at de ikke har noen universitetsutdannelse eller ikke vet hva de gjør. Det gir dem den fordelen at de er åpne for nyt og ikke er innsnevringen av den alt overveldende tvilen, som universitet innpoder. Det vesentlige må være at mennesker føler seg hjulpet av det, de gjør for seg selv, f.eks. med å ta kosttilskudd.
Og det gjør folk.

Når det gjeld faren ved å ta vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd, så er det uhyre sjeldent at det skjer vesentlige skader ved det. Det er så sjeldent at det blir skrevet om hvert eneste tilfelle i de legevitenskapelige tidsskriftene. Bortsett fra å ta mer enn 5.000 enheter D-vitamin og mer enn 30.000 enheter A-vitamin daglig er det svært sjeldent at store doser vitaminer skader. Det er derimot overveldende bevis for at mangel på alle viktige næringsstoffer, bare ett av dem, kan medføre alvorlige sykdommer. Mangel på folinsyre øker f.eks. risikoen for tarmkreft og for depresjon.

Det er likeledes noe underlig at man ikke fra EUS side, i stedet for å kaste seg over kosttilskudd, gjør noe imot de kollosalt mange skader og dødsfall i forbindelse med behandling med legemidler. Hver niende, som er innlagt på sykehus, ligger det på grunn av bivirkninger av legemidler. Korrekt undersøkt, regulert, ordinert og inntatt medisin er den fjerde mest vanlige dødsårsaken i USA (Journal of the American Medical Association – mellom 90.000 og 160.000 dødsfall om året). I Australia dør hvert år 9.000 mennesker årlig på grunn av feilmedisinering, og 50.000 lider skade.

Kosttilskudd har, i motsetning til, ifølge Ron Law, som er leder av New Zealands National Nutritional Foods Association, gjennomsnittlig bare vært årsak til mindre enn fem dødsfall pr. år gjennom de siste 25 årene i USA, hvor over 50 % av befolkningen tar en stor mengde av forskjellige kosttilskudd. Rogner Law har beregnet at det er 26.000 ganger flere mennesker, som dør av unngåelige feilmedisineringer og av lovlig og korrekt ordinerte og inntagene legemidler enn på grunn av kosttilskudd. Giftigheta av f.eks. MSM – methylsulfonylmethane, som er et verdifullt svovelpreparat med virkninger på smerter, betennelse, allergi mm., er den samme som vanns – 20 gram pr. kg kroppsvekt, hvor f.eks. vanlig bordsalt ligger nede på 3-4 gram pr. kg kroppsvekt. Likevel er det ikke godkjent til humant bruk.

Legemidler er bra, men ikke så nødvendige, som noen tror. På Cuba kan man, som i Danmark, regne med å bli 76 år gammelt. Spedbarnsdødeligheten er 9 av 1000 fødsler, og på WHOs rangliste over medlemsstatenes helsesystem ligger Cuba som nr. 39 av 191. Dette på tross av at Cuba på grunn av USAs handelsembargo mangler selv de mest vanlige typene medisin og derfor må bruke plantemedisin i utstrakt grad. Eller kanskje på grunn av?

Hva kan vi gjøre?

Det kan ikke være riktig at mennesker skal umyndiggjøres i den graden at de ikke får skaffet seg og bruke vitaminer, mineraler og kosttilskudd med erfaringsbasert – og i mange tilfeller også forskningsbasert – virkning. Det kan ikke være riktig at EU skal være «Big Brother-storebror» på alle områder. Det kan ikke være riktig at den farmasøytiske industrien og de multinasjonale konsernene med sine mange penger skal kunne styre Codex Alimentarius og EUs Råd for harmonisering av medlemslandenes lover vedrørende kosttilskudd.

Blir lovforslaget gjennomført, vil det være starten til verdenshistoriens største forekomst av sivil ulydighet. Tollerne vil drukne i pakker med kosttilskudd fra allverdens andre land, og det vil bli smuglet i den helt store stilen. Det vil blant annet medføre at myndighetene får enda mindre mulighet for å kontrollere kvalitet og innhold av de forskjellige kosttilskuddene.

Mange mennesker tar i dag kosttilskudd i stedet for å gå til lege og for å bevare helsen på en rekke områder. Det vil bli dyrt for samfunnet, når de skal belaste det i forveien overbelastede helsevesenet ytterligere.

——————————–

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk. Den er ikke samtalermedgud.no sin mening. Artikkelen er lagt ut her kun som inspirasjon til egne meninger. Du er hjertelig velkommen til å kommentere artikkelen ved å fylle ut kommentarfeltet under her.

Legg til på Facebook

Legg igjen en kommentar

Merk deg: På grunn av spam må jeg godkjenne kommentaren din før den publiseres. Du behøver ikke å sende den igjen.